Reference mých klientů

Jak pracuji?

Paní Kateřina, stejně tak jako bříza jejíž jméno nese, dokáže propojit nebe a vesmír nad námi s kořeny naší existence. Pomocí světla umí odhalit i ty nejskrytější temná místa, která nás tíží nejen v současném životě.

Má dar nejen očistit a darovat nové síly k uzdravení fyzickému i duševnímu, ale i pomoci moudrou radou a otevřít oči.

Její služba člověku má trvalý charakter a to považuji za velmi cenné. To, že jsem se s ní v životě setkala, je dosud darem nejen pro mne, ale i mé blízké, kterým uměla pomoci.

Kamila Hoja

prehled-sluzeb

Jak pracuji?

Při terapii  jsem napojená na Zdrojovou energii a hledám kořen klientova problému. Odhaluji původní myšlenkové vzory či bloky, které mu způsobují nesprávné životní postoje a rozhodování, s tím jsou spojené i životní nezdary, zdravotní problémy, atd.

Po identifikaci bloku a nalezení obrazu či myšlenkového vzoru, který způsobil současnou situaci, potíže nebo problém, je tento vzor rozrušen, přepsán a klient si uvědomí, že již nemusí podle tohoto nastavení jednat nebo žít.

Po identifikaci bloku a nalezení obrazu či myšlenkového vzoru, který způsobil současnou situaci, potíže nebo problém, je tento vzor rozrušen, přepsán a klient si uvědomí, že již nemusí podle tohoto nastavení jednat nebo žít.

Při práci s klienty se skrze energetické přepisy starých obrazů a myšlenkových forem  vytváří  nová vize. Při mé práci  dochází k pochopení nesprávných postojů a stylů života, které pak v životě způsobují potíže, zármutky a neradostný život. Proto takové situace zažíváme, abychom si je uvědomili a rozpustily staré vzory chování a nepochopení a nastolili do našeho života rovnováhu, mír a lásku.